Projekti

Topic: unity in diversity, and that bringing different cultures together enriches our lives and teaches us how to become one.
Biedrība „Žēlsirdības misija „Dzīvības ēdiens””  turpina īstenot Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām līgumu
Eiropas brīvprātīgo darbs (EBD), Eiropas projektā "Veselīgs dzīvesveids Eiropā" uzsver, ka veselīgs, labi sabalansēts dzīvesveids cieši ...
Mēs vēlamies sniegt atbalstu mūsu skolotājiem, pasniedzējiem viņu personiskajā un profesionālajā izaugsmē.
'The Organic Way Way - Youth Social Entrepreneurship' ('Organiskais ceļš') projekts, kurā ir iesaistīti 50 dažāda vecuma vecākie un ...
„Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”
Biedrība „Žēlsirdības misija „Dzīvības ēdiens””  nodrošina gatavu maltīšu izdalīšanu un papildpasākumu  īstenošanu