Viens Tavs zvans - divi paēdušie

„Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”
Reģ. Nr. 40008005241
Kr. Barona ielā 56, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālruņi: 67-27-41-42, 22-31-11-22, 26-01-54-66
A/S Swedbank, kods: HABALV22
konts ziedojumiem: LV24HABA0551014945927