Atrašanās vieta

Saziņas forma

Kontaktu informācija

Šobrīd sastopam arvien vairāk grūtībās nonākušo, kuri ikdienu izmanto misijas „Dzīvības ēdiens” sniegto iespēju baudīt siltu maltīti. „Dzīvības ēdiena” virtuvi apmeklē visdažādākie cilvēki - gan bezpajumtnieki, pensionāri, daudzbērnu ģimenes un arī jaunieši. Iespējams, Jūsu sen nesatiktais paziņa vai pat radinieks ir šīs misijas biežs viesis.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad bez iztikas līdzekļiem paliek aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju, ir svarīgi iespēju robežās šiem trūkumcietējiem palīdzēt vismaz ar ēdienu. Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību un šo dzīvību nodrošina ēdiens.

Misija „Dzīvības ēdiens” jau kopš 1989. gada trūkumā nonākušos Latvijas iedzīvotājus nodrošina ar siltām un pilnvērtīgām bezmaksas veģetārajām pusdienām. Pašreiz tā ir lielākā Latvijas labdarības organizācija, kas sniedz šāda veida palīdzību - bezmaksas maltītes trūkumcietējiem.

Harijs Provornijs
sabiedrisko projektu vadītājs
T. 22311122

Iļja Pitenko
Eiropas savienības proj. koordinators
T. 29543937

„Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”
Reģ. Nr. 40008005241
Kr. Barona ielā 56, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālruņi: 67-27-41-42, 22-31-11-22, 26-01-54-66
A/S Swedbank, kods: HABALV22
konts: LV75HABA0551012313302
ziedojumiem: LV24HABA0551014945927