ES palīdzības projekti

Biedrība „Žēlsirdības misija „Dzīvības ēdiens””  sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” ir noslēgusi līgumu atbalstāmo darbību īstenošanai Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.

Atbalstāmās darbības – gatavu maltīšu izdale un papildpasākumu īstenošana tiks īstenotas no 2016. gada 27.jūnija līdz 2018. gada 16.aprīlim. Biedrība „Žēlsirdības misija „Dzīvības ēdiens””  nodrošina gatavas maltītes trūcīgām un krīzes situācijā esošām personām  Kr.Barona ielā 56, Rīgā, katru dienu no plkst. 9.00-10.00 un biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” centrā Gaiziņa ielā 7, Rīgā, katru dienu no plkst. 13.00-14.00.

Vidējais plānotais maltīšu skaits mēnesī ir aptuveni 10 000 porcijas.

Ar septembri tiks īstenoti papildpasākumi mērķagrupai par maltītes pagatavošanu no pārtikas pakās esošajiem produktiem. Nodarbību datums un laiks tiks precizēti septembra sākumā.  

Papildpasākumi mazina personu sociālo atstumtību, kā arī veicina šo personu patstāvību savu sociālo problēmu vai ārkārtas situācijas rezultātā radušos problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Papildus informācijai vai jautājumiem, lūdzu, rakstiet projekta kontaktpersonai Jānim Polim uz e-pastu: jaguri@inbox.lv