Veselīgs dzīves veids Eiropā

Eiropas brīvprātīgo darbs (EBD), Eiropas projektā "Veselīgs dzīvesveids Eiropā" uzsver, ka veselīgs, labi sabalansēts dzīvesveids cieši saistīts ar personīgo laimi. Ar vārdu “Veselība” saprotam kā fizisko, tā garīgo un emocionālo veselību.

Projekts piedāvā Slovēnijas brīvprātīgajiem jauniešiem EVS mācīšanās pieredzi veselīga dzīvesveida jomā. Iegūtās zināšanas un iemaņas palīdz viņiem personīgajā un profesionālajā attīstībā, kā arī nodrošina ar praktisko pieredzi viņu sociālajā mobilitātē un aktīvā līdzdalībā darba tirgū tuvākajā nākotnē, aktīvi iesaistot darbībās, kas veicina veselīgu dzīvesveidu.

Projekts akcentē jauniešu neformālo izglītību, kura saistīta ar veselīga dzīvesveida teorētiskajām zināšanām, praktiskajiem aspektiem un veselīgu uzturu - tiks organizēti gatavošanas kursi, semināri, kā arī anti – stresa kursi.

Ar EBD Eiropas brīvprātīgo darba apmaiņas programmas palīdzību mūsu pašmāju skolotāji un jaunieši ieguva vērtīgu pieredzi, kā arī bija iespēja sastapt citu Eiropas valstu kultūras un uzzināt citu pieredzes.

Ar šo projektu vēlamies palīdzēt iemācīt aptvert visas četras cilvēka vajadzību dimensijas – fiziskās, intelektuālās, sociālās un garīgās, kā arī vēlmi rūpēties par mūsu planētu un sniegt EBS pieredzi līdzīgi domājošiem jauniešiem. Esam nolēmuši par mūsu projekta vadlīnijām, kas izriet no statistikas, aptaujām interneta vidē un secinājumiem kā no personīgās, tā arī profesionālās dzīves:

 • Palielināts skaits jauniešu izjūt stresu, depresiju un tai līdzīgus simptomus, slimības, kas saistītas ar stresu, neveselīgu un nelīdzsvarotu dzīvesveidu.
 • Arvien palielinās jauniešu - bezdarbnieku skaits mūsu organizācijas partnervalstīs, kā arī visā Eiropā. Vēlāk dzīvē liela daļa no tiem kļūst par pieaugušajiem ar zemu prasmju līmeni.

Projekta mērķi:

 1. Lai veicinātu un nodrošinātu veselīgu dzīvesveida izglītību nepieciešams piedalīties visa veida organizētajās apmācības t.i. – personības attīstība, personības un profesionālā apmācība, izglītības kursi stresa mazināšanā, veselīgs ēdiens un diēta, kā arī jogas vingrinājumu apmācības. Pēc apmācībām brīvprātīgie saņēma apliecību, ka mācību procesā ir apguvuši un izmantojuši, saņēmuši tradicionālās Indijas Ājurvēdas ārstēšanu un veselīga dzīvesveida ieteikumus no pieredzējušiem praktiķiem.Mans variants - Brīvprātīgie saņēma apmācību no pieredzējušiem speciālistiem tradicionālās Ayurvedas ārstniecībā un veselīga dzīvesveida uzturēšanā.
 2. Lai veidzotu ciešāku saikni starp jauniešu brīvprātīgo neformālo izglītību un karjeru. Šī neformālās izglītības pieredze uzlabos profesionālās prasmes un kompetences un padarīs tos par pievilcīgākiem kandidātiem potenciālo darba devēju acīs.
 3. Nodrošināt Eiropas brīvprātīgo darba (EBD) brīvprātīgos tai skaitā mūsu latviešu jauniešu grupu ar starpkultūras pieredzi, kura veido izpratni un infromētību par citu valstu kultūrām.
 4. Attīstīt sociālās prasmes brīvprātīgajiem un veicināt aktīvu līdzdalību sabiedrībā, kā Eiropas iedzīvotājiem.
 5. Lai veicinātu Eiropas brīvprātīgo darba (EBD) un Jaunatnes pases (Youthpass) koncepta priekšrocības vietējā un reģionālā līmenī.
 6. Lai palielinātu spējas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT), kuras var izmantot veicot sociālo mijiedarbību un uzņēmējdarbību

Mēs ticam, ka mūsu darbs koncentrējas uz galvenajiem mērķiem Erasmus+ programmā, jo mūsu EBD brīvprātīgo jauniegūtās prasmes tiks apstiprinātas ar Youthpass un valodas sertifikātu un izplatītas to nosūtītāj-organizācijas un vietējās sabiedrības ietvaros

Ar iegūtajām zināšanām un pieredzi prātā, brīvprātīgajiem būs labākas izredzes konkurēt darba tirgū. Mēs arī organizējam un iesaistamies dažādos projektos, kuri sniedz lielisku strapkultūru pieredzi, pilnveidojot sevi, strādājot ar dažādām Eiropas organizācijām, kurām ir līdzīgi mērķi un vērtības. Šis ir ilgtermiņa mērķis, kurš ir saskaņā ar Eiropā 2020 stratēģiju nodarbinātībā un izglītībā.

Mācību rezultāti: 

Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) aktivitātes brīvprātīgajiem sniedza ļoti daudz zināšanu un praktisko iespēju, kuras būs/ir noderīgas nākotnē gan privātajā, gan profesionālajā attīstībā.

Brīvprātīgie jaunieši attīstīja un uzlaboja:

 • Savas komunikācijas prasmes svešvalodā - klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas un lasīšanas prasmes angļu valodā (kā saziņas valodu visā komunikācijā) un Latviešu (jauniegūtā valodas); mācoties latviešu valodu, viņi būs arī vairāk atvērti latviešu kultūrai un ikdienas sadzīvei;
 • Sava budžeta plānošana
 • Prasmes izveidot lieliskas PowerPoint un Keynote formāta (Mac sistēma) prezentācijas lekcijām; kā dalīties ar informāciju, izmantojot internetu; kā pārvaldīt mājas lapas WordPress programmā; kā izmantot digitālo medijus, lai radītu fotoattēlus un videoklipus;
 • Viņu mācīšanās prasmes, organizējot savas mācības un novērtējot rezultātus, nosakot mērķus savā latviešu valodas izglītībā un mācoties Latvijā – piemēram - viņš iemācīsies jaunas lietas par sevi kā skolēnu, un spēs uzņemties atbildību par mācībām;
 • Viņu pilsoniskās un sociālās spējas, sazinoties un darbojoties ar cilvēkiem no dažādām sociālajām un kultūrālām grupām, kā arī aktīvi piedaloties mūsu sanāksmēs, izglītības aktivitātēs; tas ietekmēs arī viņu personīgo un sociālo attīstību, strādājot komandā, veidojot toleranci, ceļot pašapziņu un empātijas spējas;
 • Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība ar plānošanas un pārvaldības projektiem (izglītība un tūrisms), pārvēršot savas radošās idejas darbībā, meklējot resursus, mācību laika plānošana un uzņēmējdarbības ētisko vērtību apzināšanās, 
 • Kultūras izpratne un izpausme, piedaloties un/vai organizējot braucienus uz  festivāliem, iepazīstot Latvijas kultūru un daloties ar savu kultūru mūsu organizācijā un vietējā sabiedrībā (demonstrējot mūziku, apskates objektus,  utt.)