Dzīvības ēdiens pasaulē

Žēlsirdības misiju „Dzīvības Ēdiens” dibinājis Šrīla Prabhupāda 1972.gadā, lūdzot saviem mācekļiem vienmēr parūpēties par to, lai "10 jūdžu apkaimē no tempļa nebūtu neviena izsalkušā". Šī misija visā pasaulē nodrošina palīdzību trūkumcietēijem, izsniedzot tiem bez maksas siltu veģetāro ēdienu. Daudzās pasaules valstīs šī misija saņem dotācijas no valdības, kā arī lielus ziedojumus no organizācijām un slavenībām. Misijas „Dzīvības Ēdiens” pārstāvji izdala ēdienu katru dienu, darbojoties 60 pasaules valstīs, kā arī sniedz palīdzību cietušajiem ārkārtējās situācijās, piemēram, zemestrīces laikā Armēnijā un Indijā, kara zonās Groznijā un Sarājeva, plūdu laikā rietumu Bengālijā un tornado laikā Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī badu cietušajiem Kēnijā un Dienvidāfrikā. No misijas sākumā 1974.gada pasaulē izdalītas 800 milj. bezmaksas siltu veģetāro pusdienu.

Bada problēma pasaulē - tā nav dabas problēma, bet tā ir saistīta ar pareizo pārtikas resursu pārdali un zemes izmantošanu. Gaļas rūpniecība izmanto 12 reižu vairāk resursu, nekā veģetāro produktu ražošana. Zeme, kura varētu tikt izmantota graudaugu ražošanai, tiek padarīta neauglīga ar ganību laukiem, lai apkalpotu „fast food” (ātrās ēdināšanas) preču tirgu, kas savukārt izsauc veselības un apkārtējās vides problēmas. Kaujamiem lopiem tiek izbarots graudu daudz vairāk, nekā tas ir nepieciešams cilvēku ēdināšanai. Ja dzīvniekus nebūtu audzējuši kaušanai, tad varētu pabarot 5 reizes vairāk cilvēku, nepalielinot pārtikas produktu ražošanu. Sabiedrība cieš dēļ dzīvnieku nokaušanas un ārējās vides izpostīšanas, bet Misija „Dzīvības Ēdiens” dod iespēju šo problēmu atrisināt garīgajā ceļā, atvieglojot karmiskās reakcijas, nodrošinot ar veselīgāku un pilnvērtīgāku pārtiku un pasargājot cilvēkus no nepareizas dabas ekspluatācijas sekām.

Saites uz citām Food For Life mājas lapām: